31-12-06

Verslag Algemene Ledenvergadering december 2006

Administrativa.

 

Iedere kring heeft leden en leden betalen lidgeld, ook zo Noorderkroon-Achel. Voor 2007 zal het bestuur naast het gewone lidmaatschap een Gezinsabonnement aanhouden. Een korte toelichting: Twee leden van een gezin zijn betalend lid; rest van gezin is gratis. Nieuw is ook dat we vanaf 2006 lidkaarten gaan uitgeven. Na storting van het lidgeld zal men een lidkaart (of een gezinskaart) ontvangen.

Tarieven:

Lidgeld 2007  =  volwassen              = 15.00 €

Lidgeld 2007  =  jeugd (-12j)            =   7.50 €

Lidgeld 2007  = Gezinsabonnement = 2 betalende leden =

Voorbeeld gezinsabonnement: 22.50 €( 1 volwassen en 1 jeugd)

 30.00 € ( 2 volwassenen)

 15.00 € ( 2 jeugdigen)

 

Weet dat bij een gezinsabonnement er steeds twee betalende leden zijn (zie bovenstaande combinaties). Eventueel andere leden van hetzelfde gezin zijn automatisch lid. Lidgelden kunnen voldaan worden bij de penningmeester tijdens de bijeenkomsten of via overschrijvingen op rekeningnummer (zie blad nuttige informatie op pagina 2 van dit blaadje)

 

 

 

 

HEEL BELANGRIJKE OPROEP AAN ALLE LEDEN.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering kwam een heel goede vraag naar voren: Is vergaderen op zaterdagavond wel verstandig? M.a.w. Zou het wel eens kunnen dat de lage opkomst van de leden iets te maken heeft met de gekozen dag? Een heel goede vraag! We keken even heel ver terug en wisten dat we in het prille begin van de vereniging altijd vergaderde op een vrijdag. Op een gegeven moment zijn we verschoven naar de zaterdag, maar tijden veranderen. Misschien moeten we mee veranderen, vandaar deze dringende oproep naar alle leden.

 

Heel graag  zou het bestuur weten welke dagen de voorkeur hebben bij de leden om de studievergaderingen te laten doorgaan.  Graag zagen we jullie reacties toekomen aan het secretariaat en dat kan via SMS-je naar 0494 299 513 , een mailtje naar lambert.belien@hotmail .com of heel simpel via de “mail me”-knop op onze website http://noorderkroon.skynetblogs.be/ . Je kan daar de dag van voorkeur opgeven en misschien een korte reactie op deze vraag?

 

Als we met z’n allen de schouders onder deze vraagstelling zetten kunnen ze alleen maar winnen; meer opkomst tijdens de meetings en onmiddellijk gevolg van het vorige: nog meer interessante onderwerpen en diversiteit.

 

Nu al bedankt voor jullie inzet!!

 

De algemene Ledenvergadering van 2006.

 

We hebben de algemene ledenvergadering ietsje later van start laten gaan met een welkomstwoordje van de voorzitter, gevolgd door een klinkende eindejaarspeech. Vervolgens kregen we het kasverslag, het jaarverslag, vlaai in overvloed en een frisse pint(-en) Na de formele taken hebben we enkele openstaande vragen beantwoordt. Van de meeting in november herinneren we dat Mark Smits zich afvroeg van LHC-Higgsdeeltjes eigenlijk voorstelde. De voorzitter had iets vernomen over twee satellieten die om de zon 3D-opnames gingen maken. We gaan het rijtje even af…..

 

Speech voorzitter:

 

Beste Noorderkroners,  het jaar 2006 loopt weer op zijn einde en we kijken terug op een jaar waarin we zeer weinig kans hadden om naar de sterren te kijken. Soms waren en wel mooie nachten, maar dan waren wij er niet om te kijken. Op die dagen welke we geprogrammeerd hadden was het altijd slecht weer. Toch hebben we er de moed ingehouden met de gedachte het weer zal wel beteren, want slechter kan toch niet.

Ondertussen hebben we niet stil gezeten en na de vakantie zijn de maandelijkse studiebijeenkomsten weer gestart. Met de verandering in de formule van vergaderen hebben we tot algemene voldoening uitstekende bijeenkomsten gehad, waarin iedere aanwezige zijn vragen kwijt kon en waarin we samen tot goede oplossingen konden komen.  Alleen vind ik het jammer dat er zo weinig aanwezigen waren tijdens deze bijeenkomsten. Maar laat ons optimistisch blijven, want ik geloof zeker dar vele van onze leden talrijker naar deze vergaderingen zullen komen als ze weten dat de bijeenkomsten zeer leerrijk zijn en er altijd iets te vertellen valt over iets dat we nog niet wisten. Ik wens dan ook Lambert van harte proficiat voor de geslaagde formule van vergaderen die hij heeft  gekozen en we hopen dat deze tot ieders voldoening zo nog lang kan doorgaan.

De jaarlijkse reis rond Pasen was ook weer zeer geslaagd en we bedanken Jan voor het vele werk dat er nodig was om deze voor te bereiden. Onze natuurwandeling op het planetenpad mogen we ook niet vergeten en deze zal in de toekomst weer op het programma kunnen staan ( met meer deelnemers als het mogelijk is). De kijkavond van 17 November was een succes, dank zij de geautomatiseerde kijker van Lambert, die we in actie zagen. Eigenlijk is het niet te vertellen met welke een precisie en snelheid de opgevraagde objecten te zien waren. U zult het zelf moeten komen beleven en het  is zeker weer een grondige reden om naar onze kijkavonden te komen. Dan zijn er nog de geplande initiatieavonden waarin we in het voorjaar onze vereniging zullen voorstellen en waarschijnlijk zullen er dan misschien meer leden bij ons aansluiten.

 

Mag ik dan besluiten met de gedachte dat het ondanks het slechte weer een uitzonderlijk jaar is geworden voor onze kring. Laten we zo verder gaan naar een mooie toekomst voor onze kring.

 

Veel geluk in het jaar 2007, dat wens ik U allen, Uw voorzitter, Lambert Breemans.

 

 

 

Kasverslag Penningmeester.

 

Jan bracht een gedetailleerd kasverslag en ja, hoor……weerom een positieve balans. Jan liet alle aanwezigen het verslag zien, We hadden van een penningmeester, kaliber Jan Hermans, niets anders verwacht. Jan, bedankt voor het vele werk dat je het afgelopen jaar verzet hebt….Goed gewerkt , Jan!!

 

Jaarverslag 2006.

 

Beste Noorderkroners, We zitten weer in de donkere dagen…..stilaan de hoogste tijd om het werkjaar 2006 af te sluiten met een algemene ledenvergadering. Traditioneel krijgen jullie een kort jaarverslag, een overzicht van datgene we afgelopen jaar uitgespookt hebben.

 

Jan Hermans sloot vorig jaar af met een uiteenzetting:

December 2005:  Gammaflitsen door Jan Hermans

Januari 2006:      Een dynamische aarde door de voorzitter.

Februari 2006:    Exoplaneten door LBe

Maart 2006:         Bezoek VVS-bestuur en botsende sterrenstelsels en de nationale sterrenkijkdagen

April 2006:           Noorderkroon-uitstap naar Kanne -  Margraten -  Wylre – Heerlen (explorion)

Mei 2006:             Uitzonderlijk op vrijdag: een bezoek aan Aquila Lommel; Reisverslag Nico de Jongh en Kometen, evolutie aan de rand door LBe

Juni 2006:            Sterrenkijken, een handleiding door LBe en een avondwandeling.

Juli 2006:             vakantiestop

Augustus 2006:    vakantiestop tot 11 augustus Perseiden die volledig in het water vielen.

September:           een nieuwe aanpak; de open agenda

 • Pluto LBe
 • 22˚ JHe
 • Rand van het heelal MSm

Oktober:               open agenda met:

 • Is de aarde rond?  AMo
 • GRSII LBe
 • Neutronensterren-zwarte gaten MSm

November 2006:    open agenda met:

 • LHC-detectoren zien CMS-Higgs deeltjes   MSm
 • Twee nieuwe kunstmanen rond de zon LBr
 • CCD-camera; hoe werkt dat JBe
 • Kleurschakeringen TvH

De eerste (en als ik me niet vergis…de enige) geslaagde kijkavond dit afgelopen jaar. We keken met de 25 cm Cassegrain. Omstandigheden niet optimaal.

December 2006: Algemene ledenvergadering met:

 • Kasverslag  JHe
 • Jaarverslag LBe
 • Eindejaarspeech  LBr
 • LHC-detectoren zien CMS-Higgs deeltjes, de uitleg door   MSm
 • Twee nieuwe kunstmanen rond de zon LBr, de uitleg door JBe

 

Besluiten kunnen we door te stellen dat 2006 enkele verrassingen meedroeg; een absoluut hoogtepunt was de hernieuwde verbroedering met Aquila, iets wat we zeker zullen blijven onderhouden. Een absoluut dieptepunt waren de kijkavonden. Nog nooit hadden we zovele nachten op rij slecht weer voorspelt. Keer op keer, niet alleen de vrijdagen, maar ook de zaterdagen. Enig positief gegeven aan dit feit is dat als het dan toch eens lukt…….

 

Op bestuursvlak zijn we afgelopen jaar druk bezig geweest dingen voor te bereiden die we komend voorjaar in de praktijk gaan brengen. Ik spreek met name over enkele publieke initiatieavonden die we in het voorjaar gaan houden. Hou je agenda in de gaten, de eerste avond valt al in het eerste kwartaal. In dat zelfde kwartaal gaan we onze dorpsgrenzen verleggen en gaan tijdens enkele gebeurtenissen sterrenkundige versterking geven in Bocholt. Zeker niet te missen, de uitnodigingen zal je op tijd binnen hebben. We hopen dat deze initiatieven een nieuwe insteek en vers bloed binnen onze kring brengen.

 

Een andere beslissing, een open agenda voeren, blijkt ook een succesformule te zijn. De bijeenkomsten zijn heel interactief en ieder kan zijn ei kwijt. Ik meen te mogen zeggen dat deze formule zeker in gebruik gehouden mag worden.

 

Het bestuur van Noorderkroon kijkt nu al uit naar de vele boeiende onderwerpen die we  tijdens het komend jaar zullen gaan aanpakken en wenst U allen een gezond, voorspoedig en leerrijk 2007.                                                                                                                    LBe

 

 

LHC  en Higgsdeeltje door Jan Hermans.

 

 Jan had het op zich genomen om de lastige vraag van Mark Smits te beantwoorden; de LHC en de Higgsdeeltjes.

LHC staat voor Large Hadron Collider, een deeltjesversneller voor zwaardere deeltjes. Het gevaarte is te vinden bij CERN, in Zwitserland. Het hele project gaat van start in 2007. Wat is de bedoeling van dit project? Wel, het standaardmodel van de deeltjesfysica voorspelt een theoretisch deeltje; de Higgs-bosonen. Het zijn deze deeltjes die voor de massa zorgen. Indien deze voorspelde deeltjes niet blijken te bestaan, hebben we een enorm probleem!! Deeltjes zijn dragers van Higgsvelden, overal aanwezig, maar nog nooit waargenomen. Met de komst van de LHC, want meer vermogen, zou het bestaan kunnen bewijzen van hetgeen men “het Godsdeeltje”placht te noemen. Gaat men het bestaan van Higgsdeeltjes kunnen bewijzen verwacht men nog meer te ontdekken, het zou wel eens een familie van Higgs-bosonen kunnen worden. Zal zeker vervolgd worden in 2007. We volgen het op!!

 

Twee nieuwe satellieten zond de zon door Job Beeren.

 

Als antwoord op een vraag van onze voorzitter is Job eens in de papieren en wetenschappelijke uitgaven gedoken en legde ons uit wat de bedoeling was van het “Stereo-project” (Solar Terrestrial Relation Observatory). Het is een tweejarig experiment om de zonneuitbarstingen in  3D te gaan bekijken. We hebben ons verdiept in de baangegevens en het lanceringtraject van de beide satellieten. Job zal in januari even de exacte baanelementen presenteren.

Nu…Stereo, de combinatie van beide satellieten gaan kijken naar de CME’s (Coronale massa uitstoot = zonnewind) en de flares. Met name de flares, soms heel hevige uitbarstingen kunnen de aarde bedreigen met de gekende gevolgen; communicatiestoringen en massale stroomuitvallen. Het zal een soort early warning systeem moeten gaan worden. Elke satelliet heeft de afmetingen van een golfwagentje en weegt 642 kg. Ze hebben elk 4 experimenten aan boord en kijken in het extreem Ultra Violet,  twee coronografen, heliosferische beeldvormens met ruisonderdrukking. De beide verkregen data van de beide satellieten gaat men combineren met die heel uitgebreide catalogus van SOHO om tot een heel kompleet beeld van de zon te komen. Job wist te melden dat het Belgische Centre Spatiale Liege een deel van de experimenten voor rekening heeft genomen! In zijn totaliteit gaat het Stereo-project niet minder dan 16 experimenten afwerken binnen de gestelde opdrachtduur van twee jaren. Met deze insteek hoopt men op relatief korte termijn te kunnen komen tot het beter voorspellen van het ruimteweer.

Heel informatief en kundig gebracht! Bedankt Job! We kijken uit naar de baangegevens.

 

 

Tussen de bedrijven door zijn we niet zuinig geweest met de vlaai. Diegene die met honger en dorst naar huis ging, was zeker niet aanwezig op onze laatste Algemene Ledenvergadering. Tegen de klok van 23.00u sloten we het werkjaar 2006 af met de allerbeste wensen aan de aanwezigen. Neem even de tijd om onderstaande kwartaalagenda te bekijken. Je zal zien dat we al in het eerste kwartaal grensverleggend gaan werken! Op naar 2007, heldere hoofden en heldere nachten!!!

 

Kwartaalagenda

 

Agenda 1e kwartaal

Januari 2007.

Studiebijeenkomst: Open Agenda op :   27 januari 2007   in de Joy om 20.15u 

 

Kijkavond:   12-13 Januari 2006  met Cassegrain (gn maan)  Bijeenkomst aan de hoofdingang Kluis om 20.00u (stipt), Van daaruit vertrekken we naar een gunstige locatie. Kijken met de 25 cm Cassegrain.

Wintersterrenbeelden, Saturnus, deepsky-objecten en we proberen eens een planetoïde te zien.

We kiezen een speciale locatie voor een hele brede hemel!  Het zal heel speciaal gaan worden, we gaan de grenzen va sterrenkijken een beetje verleggen!!!

 

Februari 2007

Studiebijeenkomst: Open agenda op:  10 februari  20.15 u   Joy

Kijkavond in Bocholt: 17 februari   Sterrenzoektocht Smeetshof te Bocholt.

                  Binnen- en buitenactiviteit voor jong en oud

                  Smeetshof 20.00 tot 22.00u

                 Kijken met de kijker van Berke. Indien slecht weer; projectie Starry nights met Beamer.

                              

Maart 2007.

Studiebijeenkomst: 1e intitiatieavond op:  17 maart in de Joy. Aanvang 20.00u

Publicatie in de Printer, de vrijetijdskrant, op de website,   Door de secretaris in te plannen.

 

Kijkavond: In Bocholt aan de bibliotheek op 3  Maart “Rinkelnacht”  Maansverduistering. (22.45u totaal verduisterd.) Maansverduistering met animatie. Aanvang om    ?u.  Noorderkroon zorgt voor  uitleg tijdens het gebeuren met de kijker van Mauritius. Indien slecht: vervangprogramma met beamer en pc.

3 Maart 2007 ; de Nationale sterrenkijkdagen:

Zoals gezegd, we gaan dit jaar een tandje hoger. Op 3 maart zullen we beide activiteiten laten doorgaan. programma zal nog volgen!

13:52 Gepost door LBe in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

De allerbeste wensen voor 2007

Gepost door: Danny | 31-12-06

We wensen jou het allerbeste toe voor 2007.

Gepost door: JLS Band | 31-12-06

De commentaren zijn gesloten.